Sołtys Pieszkowa - Renata JędrakRenata Jędrak jest absolwentką Politechniki Zielonogórskiej i Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i od marca 2018 roku jest sołtysem.

– Jestem otwarta na ludzi, na komunikację i na rozwiązywanie problemów. Okazało się, że jest to trudna i wielozadaniowa funkcja. Trzeba się dokształcać, bo mieszkańcy coraz częściej przychodzą z problemami, na które od razu nie znam odpowiedzi. Myślę jednak, że finalnie moja kilkuletnia praca na rzecz wioski znalazła zrozumienie u większości mieszkańców. Dziękuję w tym miejscu jeszcze raz poprzedniemu sołtysowi za wprowadzenie mnie w sołeckie sprawy, za pomoc na początku mojej kadencji.

Przed pandemią w Pieszkowie działo się bardzo dużo. Od dożynek organizowanych co roku po Dzień Dziecka i sprzątanie świata. Od wielu lat działa i świetnie radzi sobie grupa Pieszkowianki, z której sołtys jest dumna. Sołtys pozyskała zewnętrzne dotacje na akcje Bezpieczny Zakręt i Koronkowy Szlak.

– Nakręcają mnie i motywują do działania pomysły innowacyjne, wykraczające poza tradycyjne wiejskie biesiadowanie. Nakrętkowe serduszka są dzisiaj bardzo powszechne, ale mało kto pamięta, że to sołtys ze Składowic wprowadziła je do naszej gminy. Właśnie takimi ludźmi się inspiruję – opowiada sołtys. – Muszę się pochwalić, że w Pieszkowie tworzy się drużyna piłki nożnej dzieci 7-11 lat, którą będzie prowadził trener działający wcześniej w Jeleniej Górze. Bardzo cieszymy się jako społeczność, że możemy wspomagać młodych ludzi rozwoju swoich umiejętności.

Inwestycje, które udało się przeprowadzić za kadencji sołtys Renaty Jędrak napawają ją dumą.

– Zagospodarowaliśmy duży teren przy świetlicy, trwało to 3 lata i przeprowadzane było etapowo: karczowanie, wywóz odpadów, dosypanie ziemi i równanie terenu, postawienie wiatki i w końcu, w ubiegłym roku ogrodzenie tego terenu. Jednym z problemów było dewastowanie przystanku autobusowego, udało się tego uniknąć montując kamery. No i przepiękne boisko sportowe wraz z siłownią plenerową realizowane już poza naszym funduszem sołeckim, za które bardzo dziękuję wójtowi, Radzie Gminy oraz pracownikom referatu Inwestycji.