Stara fotofrafia z przymusowych transportów. Przygotowujemy kolejną publikację, tym razem poświęconą osobom, które tworzyły historię naszej gminy. Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w jej tworzeniu.

Pomysł dotyczy najstarszych mieszkańców, którzy przymusowo lub z własnej woli przesiedlili się na Ziemie Odzyskane, na tereny naszej gminy. Chcemy ocalić od zapomnienia ich wspomnienia i doświadczenia z początków osiedlania się na dawniej „poniemieckiej” ziemi i w „poniemieckich” domach.

– Wiemy z historii, jak trudne były to czasy, trudne transporty, trudne wybory. Tym bardziej winniśmy, jako następcy i spadkobiercy tych historii pamiętać o pionierach osadnictwa, zapisać ich wspomnienia. Chcemy docenić w ten skromny sposób ich wielki wkład w historię naszej gminy – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Autorką publikacji będzie doświadczona dziennikarka i publicystka Marlena Kovařík (autorka gminnej publikacji „Nasze skarby”).

Jeśli chcieliby się Państwo podzielić z nami swoimi wspomnieniami lub znają osoby, których historię warto zachować dla kolejnych pokoleń prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 840 31 52 w godzinach pracy urzędu lub mailowy: rzecznik@ug.lubin.pl.

Zależy nam przede wszystkim na wspomnieniach seniorów, przesiedleńców, w wieku 90 lat i więcej, którzy mogliby opowiedzieć o swoich losach.  Granica wieku 90 lat jest umowna. Chodzi o najstarszych mieszkańców pamiętających pionierskie lata i przesiedlenie. Każdej historii chętnie wysłuchamy.