Członkowie spółdzielni dziękują bukietami kwiatówNa początku było wiele obaw i mało zleceń, ale wiara i wytrwałość zarówno założycieli, jak i nadzorujących ich pracowników GOPS-u przyniosły bardzo dobre efekty. Spółdzielnia socjalna LUX podsumowała cztery lata działalność trzema słowami: „Jest bardzo dobrze”. Kwiatami podziękowano tym, którzy w nich uwierzyli kilka lat temu i dali szansę.

Prace nad utworzeniem spółdzielni socjalnej, która jest rodzajem instrumentu aktywizacji zawodowej, zostały zainicjowane w maju 2017 roku, przez nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Oceniono wówczas, że osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, które pozostają w kręgu pracy Ośrodka wykorzystały już wszystkie możliwości aktywizacji zawodowej i z pewnością nie odnajdą się na rynku pracy, który jest poza ich zasięgiem,

Na pierwszych spotkaniach założycielskich wyłoniono 14 osób, kolejne selekcje wykrystalizowały 5 osób, które spełniały kryteria i wykazywały zainteresowanie utworzeniem spółdzielni socjalnej.

– Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy z Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich działającego pod patronatem Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Bez wsparcia Rady Gminy Lubin i wójta Tadeusza Kielana rozpoczęcie działalności spółdzielni nie byłoby możliwe. 26 marca 2018 roku, na sesji rada upoważniła wójta do udzielenia zabezpieczenia środków w budżecie gminy, a 29 marca wójt podpisał poręczenie wekslowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej „LUX” – mówiła cztery lata temu, nie ukrywając radości Bronisława Dul, ówczesna dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

To zabezpieczenie wraz z poręczeniem warte 100 tysięcy złotych było bardzo ważne przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych na pierwszy rok działalności spółdzielni, które niewątpliwie ułatwiły jej dobry start i działalność.

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej „LUX” jest w szczególności: świadczenie usług związanych z wykonywaniem robót budowlanych i wykończeniowych, usług zagospodarowania terenów zielonych, prac porządkowych, przeprowadzek itp.

– Znaleźliśmy swoje miejsce, mamy co tydzień dużo zleceń i nie musimy się już nigdzie ogłaszać. Na początku to gmina i GOPS dbały o nas, zlecając nam różne prace. Teraz to już niepotrzebne. Dodatkowo mamy  sporo swojego sprzętu i dobrze sobie radzimy – mówi nie ukrywając dumy Adrian Buławieniec, który stoi na czele spółdzielni. – Ale gdyby nie wójt Kielan i panie z GOPS-u, które miały z nami sporo roboty, to nie wiem jak by było. Ale dziś jest   bardzo dobrze!

Nieoczekiwanie, tuż po tym jak spółdzielni „stuknął czwarty roczek”, z pięknymi bukietami kwiatów  i podziękowaniami członkowie spółdzielni zjawili się w urzędzie.

– Ta wizyta to duże zaskoczenie, ale minione cztery lata pokazały, że warto wspierać ludzi, którzy chcą w życiu coś osiągnąć. Cieszę się,  ze wszystko poszło dobrze i kilka osób z gminy, zagrożonych trwałym bezrobociem, tak dobrze odnalazło się na rynku pracy i prowadzi dziś działalność gospodarczą, pracując także poza gminą – mówi Tadeusz Kielan wójt gminy Lubin.

W pierwszych miesiącach działania spółdzielni dużym wsparciem dla jej założycieli był także Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.

Dziś Spółdzielnię Socjalną Lux tworzą trzy osoby, ale czwartą zatrudniają na umowę zlecenie.

Przypominamy, że świadczą następujące usługi:

  • zagospodarowanie terenów zielonych,
  • przeprowadzki,
  • wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych,
  • usługi opiekuńcze dla seniorów wykonywane w miejscu zamieszkania,
  • sprzątanie zarówno mieszkań, budynków, jak i obiektów przemysłowych,
  • odśnieżanie w okresie zimowym

Na wykonanie zlecenie można się mówić pod numerem 669 544 525.

Spółdzielnia socjalna LUX w codziennej pracy