W dniach od 23 września do 29 września pod hasłem „Żyjmy zdrowo na sportowo” odbędzie się tegoroczny Sportowy Turniej Miast i Gmin organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Tradycją stało się, że do zmagań przystępuje po raz kolejny gmina Lubin, która rywalizuje w grupie do 40 tys. mieszkańców.

baner

Przez cały tydzień na terenie gminy odbywać się będą różne formy aktywności sportowych i rekreacyjnych. W szkołach przeprowadzone zostaną Testy Coopera określające kondycję badanych uczniów, zorganizowane zostaną turnieje, gry i zabawy rekreacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W klubach sportowych na terenie Gminy Lubin przeprowadzone zostaną otwarte treningi w dyscyplinach sportowych piłki nożnej, tenisa stołowego i łucznictwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mieszkańców gminy. Przygotowane są również działania sportowe dla seniorów, którzy znajdą zajęcia dostosowywane do swoich możliwości. Proponowane wydarzenia sportowe obejmują wszystkie grupy wiekowe.

Głównym celem imprezy jest:

  • promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej;
  • uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych oraz pobudzenie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również osób niepełnosprawnych;
  • rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy;
  • poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

Ogólnopolskim Organizatorem Tygodnia Sportu jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarz zaplanowanych wydarzeń sportowych, które odbywać się będą na terenie naszej gminy – jest to propozycja darmowych zajęć w terminie 23-29 września 2023 r.

Kalendarz

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w Sportowym Turnieju Miast i Gmin.


2023-STMiG-SPRAWOZDANIE