Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lubinie uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej im. Janus Korczaka w Niemstowie. Mundurowi rozmawiali z młodzieżą między innymi na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz o cyberprzemocy.

Funkcjonariusze wyjaśniali, czym jest demoralizacja i czyn karalny. Podawali przykłady zachowań świadczących o demoralizacji nieletnich, zwracając szczególną uwagę na zażywanie narkotyków i ich udzielanie. Jednocześnie podkreślali, jak niebezpieczne dla zdrowia i życia są narkotyki oraz inne środki psychoaktywne.

– Policjanci tłumaczyli, kiedy nieletni może odpowiadać prawnie za swoje czyny i wyjaśniali, co dzieje się z osobą, która nie stosuje się do przyjętych w społeczeństwie norm oraz łamie obowiązujące przepisy prawa – mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP w Lubinie.

Wyjaśniali też czym jest hejt i wskazali przepisy związane z umieszczaniem w sieci nieprawdziwych treści. Mundurowi opisywali zachowania, które mogą być uznane za przemoc psychiczną i fizyczną.

Funkcjonariusze omówili też zagrożenia w cyberprzestrzeni. Uczniowie dowiedzieli się, na jakie niebezpieczeństwo mogą być narażeni. Wiele uwagi policjanci poświęcili kwestii stalkingu w internecie oraz niewłaściwym zachowaniom młodzieży, które są często wymierzone w ich rówieśników.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie  klas VI – VII.