Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 8 czerwca 2022 roku o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia ooś i opracowania raportu zgodnie z art. 66 ustawy ooś w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora” na terenie działki nr 449/20 obręb ewidencyjny 0020 Obora, gmina Lubin.