Likwidacja niedziałającego punktu przedszkolnego, wzór deklaracji o dochodach związany z dodatkami mieszkaniowymi oraz wstępne lokalizacje nowych przystanków w Siedlcach były tematami obrad radnych Gminy Lubin na ostatniej sesji.

O utworzenie nowych przystanków komunikacyjnych „na żądanie”  wnioskował sołtys sołectwa Siedlce w imieniu mieszkańców. Do istniejącego dziś przystanku trzeba iść około kilometra, dlatego zdecydowano, że w celu poprawy bezpieczeństwa dojeżdżających konieczna jest wstępna lokalizacja dodatkowych nowych miejsc zatrzymywania autobusów przy drodze powiatowej i została ona uzgodniona z zarządcą drogi, konieczne było  jednak podjecie w tej sprawie uchwały przez Radę Gminy Lubin.

Formalnością była także uchwała w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego nr 1 w Krzeczynie Wielkim. Już w lutym tego roku rada rozpoczęła formalną procedurę likwidacji tej placówki i było to tylko uporządkowanie sytuacji faktycznej, bowiem od kilku lat ten Punkt nie funkcjonuje ze względu na brak chętnych dzieci.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, Rada Gminy przyjęła w drodze uchwały wzór wniosku o wypłatę takiego dodatku oraz wzór odpowiedni deklaracji.