Wójt Gminy Lubin informuje, że od dnia 12 maja 2023 r. rozpoczyna sprzedaż końcową paliw stałych dla gospodarstw domowych.

Wnioski o zakup można składać w terminie od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023r. lub do wyczerpania dostępnych zapasów w siedzibie gminy: ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin. Ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej:

  • sortyment groszek: 3 tony
  • sortyment groszek II: 0,68 tony
  • sortyment ekogroszek : 4,5 tony
  • sortyment kostka: 7,42 tony
  • sortyment orzech: 7,94 tony Łącznie: 23,54 tony

Węgiel można kupić za kwotę: 1880,67 zł brutto za tonę.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilościowych (osoby, które dotąd zakupiły 3 tony węgla mogą dokonać kolejnego zakupu).

Ze sprzedaży końcowej prowadzonej przez Gminę Lubin mogą skorzystać osoby mieszkające poza terenem naszej gminy na podstawie zaświadczenia wydanego przez wójta/burmistrza/prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

W załączeniu wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach sprzedaży końcowej.

Wniosek o zakup węgla (PDF 255KB)