Wykaz nieruchomości położonej na terenie Gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.