Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 28 października 2022 roku zawiadamiającego strony postępowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na decyzję SKO z dnia 16 sierpnia 2022 roku, znak SKO/OS-414/61/2022 otrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Lubin z dnia 13 czerwca 2022 r. nr 175/2022 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania detali z tworzyw sztucznych dla przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego” na działce nr 421/3 obręb Raszówka, gmina Lubin.