Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w GorzycyOdbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Gorzycy. Strażacy podsumowali ubiegły rok i udzielili absolutorium zarządowi.

OSP Gorzyca to 26 druhów, w tym gronie nie zabrakło także  kobiety. Strażacy zajmują się nie tylko gaszeniem pożarów. Wzywani są do wypadków drogowych, do usuwania skutków różnego rodzaju zdarzeń i klęsk naturalnych, ale także jako zabezpieczenie imprez rozrywkowych  czy sportowych.

– Kolejny trudny rok, rok pandemii za nami – stwierdził Mirosław Witkowski, prezes OSP Gorzyca. – Bez względu na wszystko, my musimy działać, musimy walczyć. W roku sprawozdawczym udało nam się zdobyć dość dużo funduszy, m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Gminy Lubin, i z tzw. Funduszu Covidowego. Wszystkie pieniądze zostały wydane na zakup sprzętu. Życzyłbym nam rozbudowy remizy i może, w przyszłości, nowego, większego samochodu.

Strażacy z Gorzycy w 2021 roku byli wzywani do interwencji 25 razy. Sześciokrotnie gasili pożary a 18 razy miały miejsce tzw. miejscowe zagrożenia. Przytrafił się także jeden fałszywy alarm.

Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań z działalności oraz opinii komisji rewizyjnej i w czasie głosowania, jednogłośnie, udzieliło zarządowi absolutorium. Druhom podziękował wójt Gminy Lubin.

 – Dziękuję wam wszystkim za waszą działalność – powiedział Tadeusz Kielan. – Działalność niełatwą, zwłaszcza w tym trudnym okresie, który mam nadzieję, niebawem się skończy. Widać, że wasza działalność jest potrzebna. 25 wyjazdów to niemało. Ważna też jest działalność społeczna, którą także widać. Życzę wam dużo siły i zdrowia.

Wójt Tadeusz Kielan wręczył także Medale Wzorowy Strażak. Otrzymali je druhowie: Bartłomiej Pakuła, Krystian Bojko, Grzegorz Gorczakowski i Wojciech Morajko.

Warto dodać, że nasza jednostka z OSP Gorzyca w plebiscycie Gazety Wrocławskiej zdobyła I miejsce w Powiecie Lubińskim i tytuł „Jednostka OSP roku 2021”. Gratulujemy!