Przy stole uczestnicy zebraniaTo było ostatnie już w gminie Lubin Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarząd jednostki w Szklarach Górnych jednogłośnie uzyskał absolutorium za ubiegły rok. Strażakom podziękowali wójt Tadeusz Kielan oraz sekretarz gminy Bartosz Chojnacki.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych nie mogli narzekać w roku ubiegłym na nudę. Do akcji wyjeżdżali 37 razy, w tym 8 razy poza teren gminy.

– Mijający rok był „obfity” w wydarzenia, mieliśmy sporo wyjazdów do akcji – mówił  Jan Zelek, prezes OSP w Szklarach Górnych. – Tych akcji było zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. Oprócz akcji ratowniczych prowadziliśmy prelekcje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w szkole podstawowej. Współpracowaliśmy z sołtysem i z naszym radnym w różnych działaniach i festynach. Strażacy brali udział w gaszeniu 16 pożarów i 21 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń.

Wójt dziękuje strażakom za ubiegłoroczną pracęJednostka liczy siedemnastu członków . Strażacy w Szklarach Górnych dysponują małym samochodem ratowniczo-gaśniczym. Niebawem wybudowana będzie nowa remiza, a to umożliwi jednostce podjęcie starań o większy samochód.

– Bardzo dziękuję za waszą gotowość, pomoc, ratowanie życia, zdrowia i mienia. Równie ważna jest wasza działalność edukacyjna i profilaktyczna. Życzę wam dużo zdrowia i mam nadzieję, że niedługo w równie uroczystym nastroju spotkamy się na otwarciu nowej remizy – mówił  wójt Tadeusz Kielan.

Budowa remizy w Szklarach Górnych przebiega sprawnie. Wszystko wskazuje na to, że już w sierpniu druhowie będą mogli cieszyć się z nowej siedziby. Warto dodać, że wraz z oddaniem do użytku nowej siedziby drużyna powiększy się o pięć pań. Do tej pory, warunki socjalne w starej siedzibie mocno utrudniały przyjęcie do służby druhen.

Podczas Walnego Zebrania wysłuchano sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego i sprawozdania komisji rewizyjnej, która stwierdziła, że wszelkie działania zarządu były zgodne z przepisami i tym samym zawnioskowała o udzielenie absolutorium. Druhowie w głosowaniu byli jednomyślni – wszyscy zagłosowali za wnioskiem komisji rewizyjnej.