Funkcje klawiatury zastępują funkcjonalności myszki.Z serwisu internetowego Gminy Lubin mogą już korzystać wszyscy, nie tylko osoby o sokolim wzroku i z dużym doświadczeniem w internecie. Nasza strona dostosowana została do wymogów WCAG 2.1 co oznacza, że łatwo odnajdą się na niej  osoby słabo widzące, z problemami poznawczymi, jak również użytkownicy urządzeń mobilnych.

WCAG 2.1 to zbiór dokumentów regulujących zasady konstruowania domen publicznych. Strony WWW i aplikacje mobilne muszą gwarantować dostępność i czytelność użytkownikom, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z różnego typu niepełnosprawności: niewidomym, niesłyszącym, ze schorzeniami narządów ruchu.

Osoby niewidome używają oprogramowania (tzw. czytników), które odczytuje to, co inni widzą na stronie internetowej. Z kolei część osób z niepełnosprawnością ruchową obsługuje komputer tylko za pomocą klawiatury, bo mimowolne ruchy kończyn uniemożliwiają precyzyjne korzystanie z myszki.

Dlatego tak ważna jest poprawna konstrukcja strony internetowej. Przestrzeganie zasad zawartych w wytycznych gwarantuje, że z serwisu skorzystają wszyscy.

Standard WCAG 2.1 opiera się czterech głównych zasadach: solidność, zrozumiałość, funkcjonalność i postrzegalność:

  • Solidność – przekazywane treści i materiały opublikowane mają być w sposób solidny czyli zrozumiały i prawidłowo interpretowany przez oprogramowanie do tego służące jak również winny współgrać z technologiami wspomagającymi korzystanie z internetu np. tzw. „czytacz”/”reader” dla osób słabowidzących.
  • Zrozumiałość – interfejs, nawigacja, przyciski i inne elementy informujące lub wymagające akcji użytkownika muszą być zrozumiałe.
  • Funkcjonalność – przygotowane funkcjonalności muszą być możliwe do użycia i wykorzystania.
  • Postrzegalność – wszystkie elementy na stronie muszą być pokazane użytkownikom w sposób zrozumiały dla ich zmysłów.

Cały czas pracujemy nad udoskonalaniem dostępności strony ug.lubin pl. jak również Biuletynu Informacji Publicznej. Czekamy na Państwa opinie, sugestie i komentarze. Prosimy o wyrozumiałość . Jeśli coś nie działa tak, jak powinno – dajcie nam znać na adres mailowy rzecznik@ug.lubin.pl lub telefonicznie 76 840 31 52.

Strona archiwalna znajduje się w zakładce „Ważne Informacje” w dolnym pasku naszej nowej strony.