Tym razem uhonorowano uczniów i studentów, którzy w II semestrze roku szkolnego i akademickiego 2019/2020 osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie, wykazali się umiejętnościami artystycznymi oraz wiedzą w konkursach przedmiotowych.

W ramach 47. edycji programu stypendialnego dla uczniów oraz studentów przyznanych zostało w sumie 96 stypendiów, w tym 4 za osiągnięcia sportowe, 3 za  osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz 89 za bardzo dobre wyniki w nauce na poszczególnych szczeblach edukacji.

Najliczniejszą grupę stypendystów tworzą uczniowie szkół średnich – 49 osoby, w tym:

  • Szymon Buras ze średnią 5,6
  • Ewa Ziętek, Dorota Sobuś, Mikołaj Stasiak ze średnimi 5,5

W następnej kolejności uplasowali się studenci z poziomu inżynier/licencjat – 20 osób, w tym:

  • Ewa Antkowiak i Klaudia Borkowska ze średnią 5,0

oraz studenci studiów magisterskich – 20 osób, w tym:

  • Magdalena Kokocińska ze średnią 5,0
  • Karolina Szarszoń, Kinga Furga, Patrycja Ciupa ze średnimi 4,9

Stypendia naukowe otrzymali: Aleksandra Gurdak, Ewa Ziętek i Nicol Langier. Stypendia sportowe otrzymali: Miłosz Byczek, Emilia Niemczyk, Olga Lewandowska oraz Wojciech Gutowski.

Program stypendialny w Gminie Lubin funkcjonuje od ponad dwudziestu lat, początki datowane są na rok 1996. Stypendia przyznawane są dwa razy do roku, za osiągnięcia w minionym semestrze. Objęci są nim uczniowie począwszy od ostatnich klas szkół podstawowych do studentów studiów magisterskich. Aby uzyskać stypendium naukowe należało minimalna średnią ocen 4,9 w szkołach podstawowych i średnich oraz min. 4,5 na studniach.