Stypendyści pierwszego semestru roku szkolnego i akademickiego 2020/2021 zostali nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce i sporcie. W ramach programu stypendialnego dla uczniów oraz studentów, według dotychczasowych zasad po raz ostatni na koniec semestru zostały przyznane stypendia. Łącznie wypłacono 68 stypendiów za wysokie wyniki w nauce, w tym 5 za osiągnięcia sportowe. Kolejne stypendia przyznawane będą według nowych reguł, jako jednorazowe stypendia roczne.

Najliczniejszą grupę stypendystów tworzyli studenci II stopnia – 24 osoby, w następnej kolejności uplasowali się studenci z poziomu inżynier/licencjat – 21 osób, kolejną pozycję zajęli uczniowie klas średnich – 18 osób.

Program stypendialny w Gminie Lubin funkcjonuje już ćwierć wieku. Początki datowane są na rok 1996. Programem objęci są uczniowie szkół średnich oraz studenci. Aby uzyskać stypendium naukowe należało uzyskać następującą średnią ocen śródsemestralnych:

 • w szkołach średnich – min. 4,9
 • studenci – średnia ocen min. 4,5.

Poniżej osoby z najwyższą średnią:

 • ze szkoły średniej: Paweł Polański – średnia 5,4; Zofia Niewadzi – średnia 5,2;
 • ze studiów I stopnia: Ewelina Przybysz – średnia 5,0; Krzysztof Polański – średnia 5,0;
 • ze studiów II stopnia: Maria Dajnowska – średnia 5,0; Magdalena Kokocińska – średnia 5,0.

Wysokość stypendium uzależniona jest od poziomu kształcenia i wahała się od 230 zł do 400 zł (stypendia  naukowe), natomiast w przypadku ustalania wysokości stypendiów za osiągnięcia sportowe, brano pod uwagę ilość i szczebel danych osiągnięć.

Stypendia sportowe otrzymali:

 1. Marcel Dobrzyniecki – uczeń ZS 1 w Lubinie
 • zdobycie I miejsca w kategorii kadet 55 kg w Mistrzostwach Europy MMA 2020 w dniu 07.11.2020r. w Sochaczewie;
 • zdobycie III miejsca w kategorii Młodszy Junior 52 kg No GI w Ogólnopolskich Zawodach Winter Open 2020 Gi & No Gi Jiu Jitsu w dniu 05.12.2020r. w Luboniu;
 • zdobycie III miejsca w kategorii Młodszy Junior 52 kg GI w Ogólnopolskich Zawodach Winter Open 2020 Gi & No Gi Jiu Jitsu w dniu 05.12.2020r. w Luboniu.
 1. Hubert Piotrowicz – uczeń ZS 1 w Lubinie
 • zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska Open w łucznictwie, kat. Zespołowa łuki klasyczne w dniach 10-11.10.2020r. w Ludwikowicach Kłodzkich;
 • zdobycie V miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska Open w łucznictwie, kat. Mikst łuki klasyczne w dniach 10-11.10.2020r. w Nowej Rudzie;
 • zdobycie VI miejsca w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Open w łucznictwie, kat. Mikst łuki klasyczne w dniu 23.01.2021r. w Legnicy.
 1. Paweł Źrebiec – uczeń Liceum SOSW we Wrocławiu
 • zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski w Goalball w kat. Młodzików w dniach 16-19.12.2020r. w Lublinie;
 • zdobycie tyt. Króla Strzelców w Mistrzostwach Polski w Goalball w kat. Młodzików w dniach 16-19.12.2020r. w Lublinie.
 1. Jakub Gutowski – uczeń Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SMS w Lubinie
 • zdobycie I miejsca w Finale Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim na 3000 m w dniach 27-28.02.2021 r. w Tomaszowie Mazowieckim;
 • zdobycie II miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski Juniorów na torze długim w łyżwiarstwie szybkim na 3000 m w dniach 29-31.01.2021 r. w Tomaszowie Mazowieckim;
 • zdobycie III miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski Juniorów na torze długim w łyżwiarstwie szybkim na 5000 m w dniach 29-31.01.2021 r. w Tomaszowie Mazowieckim;
 • zdobycie IV miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski Juniorów na torze długim w łyżwiarstwie szybkim na 1500 m i w wieloboju w dniach 29-31.01.2021 r. w Tomaszowie Mazowieckim;
 • zdobycie II miejsca w Pucharze Polski w łyżwiarstwie szybkim w „Zawodach Barbórkowych” na 3000 m i w wieloboju w dniach 19-20.12.2020 r. w Sanoku;
 • zdobycie III miejsca w Pucharze Polski w łyżwiarstwie szybkim w „Zawodach Barbórkowych” na 1500 m i 5000 m w dniach 19-20.12.2020 r. w Sanoku;
 • zdobycie IV miejsca w Pucharze Polski w łyżwiarstwie szybkim w „Zawodach Barbórkowych” na 500 m w dniach 19-20.12.2020 r. w Sanoku.
 1. Izabela Kożewnikow – uczennica ZS 1 w Lubinie
 • zdobycie II miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska Open w łucznictwie, kat. zespołowa, łuki klasyczne w dniach 10-11.10.2020r. w Nowej Rudzie;
 • zdobycie IV miejsca w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Open w łucznictwie, kat. Zespołowa łuki klasyczne w dniach 23-24.01.2021r. w Legnicy;
 • zdobycie V miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska Open w łucznictwie, kat. Mikst łuki klasyczne oraz VIII miejsca w kat. indywidualna w dniach 10-11.10.2020r. w Nowej Rudzie.

W związku z panującymi obostrzeniami dotyczącymi organizacji imprez zbiorowych, nie mogła odbyć się tradycyjna gala wręczenia stypendiów. Nagrodzeni o wysokości otrzymanego stypendium, zostali poinformowani listownie, natomiast należna im kwota stypendium przekazana została na wskazane przez stypendystów konto bankowe.

Gratulujemy osiągniętych wyników oraz sukcesów. Życzymy dalszego zapału w realizacji wyznaczonych celów.