Mimo, że dopiero rozpoczęły się wakacje, to w szkołach Gminy Lubin już trwają przygotowania do pracy w nowym roku szkolnym.

Nową propozycję dla swoich uczniów będzie miała Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim, w której od  września 2021 r. realizowany będzie program „#Superkoderzy”  finansowany przez fundację Orange. W kwietniu 2021 r. nauczyciele tej szkoły opracowali projekt i złożyli wniosek do fundacji, która rozpatrzyła go pozytywnie, w wyniku czego podpisano umowę o współpracy. Umowa zakłada przekazanie dla szkoły dotacji na realizację programu oraz doposażenie w niezbędne pomoce.

„#Superkoderzy”  to 10-miesięczny cykl zajęć dla klas 4-8 szkół podstawowych. To nauka podstaw programowania, robotyki i wielka lekcja o tym, że nowe technologie to nie tylko rozrywka i gry, ale możliwość zdobywania kompetencji, które będą bardzo przydatne w przyszłości.

W ramach realizacji programu nowe kompetencje zyskają także nauczyciele, którzy przejdą cykl szkoleń przygotowujących do realizacji projektu.

Głównym założeniem programu jest  rozwijanie wśród uczniów  kreatywności, umiejętności logicznego myślenia i pracy w zespole. Dzieci będą  uczyły  się kodowania nie tylko na informatyce, ale też na  innych zajęciach i przedmiotach realizowanych w szkole.

https://superkoderzy.pl/