Zebranie sprawozdawcze OSP Zimna Woda

Emerytowani strażacy OSP Zimna Woda podczas tegorocznego zebrania sprawozdawczego

Emerytowani  druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych mogą się ubiegać  o nowe świadczenie ratownicze  z tytułu wysługi lat w OSP. Jego wysokość to 200 złotych miesięcznie do emerytury. Należy jednak udokumentować określony w ustawie okres służby oraz wyjazdy na akcje. Świadczenie przysługuje od stycznia bieżącego roku, ale  jest czas do września na złożenie wniosków i wyrównanie płatności.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze, które ma być corocznie waloryzowane. Prawo do tego świadczenia mają strażacy OSP, którzy czynnie uczestniczyli jako członkowie OSP w działaniach lub akcjach ratowniczych.

– Ustawa wymaga udokumentowania bezpośredniego udziału w takich akcjach co najmniej raz w roku, przez minimum 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP – mówi Eryk Górski, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. – Na bieżąco, podczas różnych spotkań informujemy członków OSP o nowych przywilejach i wyjaśniamy jak wypełnić niezbędne formalności.

Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Na początku lutego opublikowano rozporządzenie dotyczące świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP. Pierwsze kroki ubiegania się o ten dodatek to udokumentowanie służby, potem trzeba będzie złożyć  odpowiedni wniosek za pośrednictwem Urzędu Gminy, który trafi do komendanta powiatowego PSP.

Świadczenie wypłacać będzie Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:

  • wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
  • zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od   miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.