Ceryfikat uznania. Fundacja po Drugie” realizująca kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” podziękowała Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie za udział w akcji.

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Polega na mówieniu o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomina i uczy o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.