Gmina Lubin organizuje po raz kolejny konkurs  na najpiękniejsze świąteczne iluminacje. Ocenie podlegać będą dekoracje świetlne na posesji, które są  widoczne dla przechodniów. Zgłoszenia mogą dokonywać zbiorowo sołtysi lub indywidualni mieszkańcy .  

Do 30 grudnia można dokonać zgłoszeń na specjalnych formularzach, które publikujemy poniżej wraz z  regulaminem konkursu.  Zgłoszenia przyjmowane są w  Urzędzie Gminy w Lubinie, do konkursu może zostać zgłoszona dowolna ilość posesji.

Ocena posesji przeprowadzona zostanie do 14 stycznia 2022 r. przez komisję konkursową powołaną przez wójta gminy Lubin. Dokładny harmonogram wizytacji wsi opublikowany zostanie na stronie internetowej gminy. Ocenie będzie podlegać dbałość o ład przestrzenny, wkomponowanie w krajobraz wsi ale także pomysłowość oraz zastosowanie nowatorskich rozwiązań. Podczas konkursu wykonywane będą zdjęcia, które zostaną opublikowane na stronach internetowych.

Regulamin konkursu (PDF 437KB)

Zał. 1 zbiorczo (PDF 426KB)

Zał. 2 indywidalnie (PDF 383 KB)