Ikona. Boże Narodznie. Zgodnie z kalendarzem juliańskim Wigilia Narodzenia Pańskiego rozpoczyna dziś Boże Narodzenie wiernych Kościołów Wschodnich. To jedno z dwunastu wielkich świąt nieruchomych.

W wigilijny poranek w cerkwi odprawia się tak zwane wielikije czasy z paramijami i Ewangelią, mówiącą o Bożym Narodzeniu i jego znaczeniu. Po południu rozpoczyna się nabożeństwo całonocnego czuwania, zaś o godzinie drugiej w nocy – wsianoczna.

Pierwszego dnia świąt obchodzone jest narodzenie Jezusa w Betlejem – wtedy to odprawiana jest liturgia św. Bazylego Wielkiego. Drugiego czci się Najświętszą Maryję Pannę. Wyznawcy prawosławia świętują też w trzeci dzień – wspominają wówczas św. Stefana, pierwszego męczennika. Drugiego i trzeciego dnia świąt odprawiana jest liturgia św. Jana Złotoustego.

***

Niech rozpoczynający się czas Bożego Narodzenia przepełni Wasze serca nadzieją, miłością i wiarą, da wytchnienie i poczucie bliskości, a moment dzielenia się prosforą wzmocni przekonanie o zwycięstwie dobra nad złem, normalności nad pandemiczną rzeczywistością.

Życzymy zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i wielu Bożych błogosławieństw!

 

                                                           Norbert Grabowski                                      Tadeusz Kielan

                                                      Przewodniczący Rady Gminy                      Wójt Gminy Lubin