Gmina Lubin finalizuje projekt pt. „Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach” ze wsparciem środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Gogołowicach (kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, wielofunkcyjna sala główna) zostały doposażone w nowy sprzęt nagłośnieniowy, projektor z ekranem, stoły i krzesła, nowoczesny sprzęt gastronomiczny, urządzenia kuchenne, sprzęt gospodarczy w tym m.in.: szafy chłodnicze, multipatelnie elektryczne, zmywarko-wyparzarka, kuchnia ceramiczna 5-palnikowa, szafki, półki, wózki i stoły do pomieszczenia kuchni, odkurzacz oraz szafa gospodarcza.

Cel operacji określony jako stworzenie warunków do rozwoju i aktywizacji działań społeczno-kulturalnych poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołowice został osiągnięty.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
Całkowita wartość operacji wynosi 70 596,52 zł w tym:
dofinansowanie z Unii Europejskiej 35 504,00 zł
udział własny gminy 35 092,52 zł

Projekt unijny