Święto Parafii Prawosławne28 sierpnia przypada Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, pod której wezwaniem jest Parafia Prawosławna w Zimnej Wodzie. To wielkie wydarzenie dla wiernych, którzy goszczą w tym czasie swoich przyjaciół i świecą bukiety ziół, kwiatów i zbóż, by podziękować i zapewnić urodzaj w kolejnym roku.

Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy jest ostatnim z dwunastu najważniejszych  świąt w cerkiewnym kalendarzu liturgicznym. Poprzedza je dwutygodniowy post.

Przenajświętsza Bogurodzica wraz ze świętym Janem Chrzcicielem stanowi dla Prawosławia ukoronowanie i kulminację starotestamentowej świętości. Maryja jest postacią wiążącą wszelkie sfery: mężczyzn i kobiet, jest sercem świata oraz duchowym ośrodkiem człowieczeństwa i całego stworzenia. Łączy w sobie niebo i ziemię.

To wielkie, radosne święto o czym w homilii przypominał ksiądz Sławomir Sorokanycz ze Studzionek. Msza była celebrowana przez sześciu księży. Poświęcenia przyniesionych przez wiernych bukietów ziół, kwiatów i zbóż dokonał proboszcz ks. mitrat Sławomir Kondratiuk

– Co roku gościmy wiernych i kapłanów m.in. z Rudnej, Lubina, Legnicy, Zgorzelca, Malczyc. To wielkie, radosne święto – mówił proboszcz Sławomir Kondratiuk.

– Przyznam, że nie wyobrażam sobie gminy Lubin bez tak licznej grupy wiernych wyznania prawosławnego. Różnorodność, wzajemny szacunek, dbałość i troska o siebie jest naszym wielkim atutem. Bardzo się cieszę że mogę współuczestniczyć w najważniejszych ceremoniach cerkiewnych – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Błogosławiąc wiernych i dziękując im za liczne przybycie proboszcz poinformował, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z gminy Lubin, jeszcze w tym roku parafia może rozpocząć remont zabytkowego  cmentarza i ogrodzenia wokół świątyni.