Dobiega końca kadencja Rady Gminy 2019-2023. Teraz czas na ocenę, refleksje i podsumowania. Tydzień temu  rozpoczęliśmy cykl, w którym zadaliśmy szereg pytań członkom prezydium oraz przewodniczącym  i zastępcom poszczególnych komisji, który będziemy kontynuować co piątek. Zachęcamy do przeczytania efektów rozmowy z wiceprzewodniczącą rady Gminy Lubin.

Sylwia Pęczkowicz-Kuduk  wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lubin

Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe i samorządowe od wielu lat wspieram mieszkańców gminy w różnych sytuacjach życiowych. Pomagam i służę w rozwiązywaniu problemów społecznych, lokalnych oraz osobistych. Staram się zawsze wszystkich wysłuchać i w miarę możliwości doradzać i wspierać. Cieszę się, że udaje mi się nawiązywać dobre relacje z wielopokoleniowymi rodzinami i różnymi środowiskami naszej gminy.

Angażuję się w różne inicjatywy i wydarzenia. Zdobyta wiedza  i doświadczenie pomagają mi na przykład w samodzielnym tworzeniu wniosków, dzięki którym pozyskujemy dodatkowe pieniądze z zewnętrznych źródeł. W ten sposób udało się pozyskać pieniądze na remont zabytkowego kościoła parafialnego w Miłoradzicach, w realizacji jest teraz trzeci etap tej inwestycji. Nasza gmina współfinansuje także remont kościoła w

Podczas jubileuszu 40-lecia zespołu Koniczynki

Podczas jubileuszu 40-lecia zespołu Koniczynki

Gogołowicach.

Wraz  z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin wspieram na różnych płaszczyznach nasze lokalne  zespoły, w szczególności  „Koniczynki ” z Miłoradzic  oraz „Rozśpiewane Pastuszki” z Gogołowic „. Angażuję się także w inicjatywy sportowe klubu piłkarskiego Unia Miłoradzice.

Na co dzień pamiętam również o najmłodszych mieszkańcach gminy, odwiedzając maluchy w oddziale przedszkolnym w Miłoradzicach oraz dzieci w naszych szkołach. Moja praca w komisji oświaty przyczynia się do realizacji wielu działań edukacyjno- inwestycyjnych, a to z kolei procentuje społecznym zaangażowaniem i rozwojem naszej gminy.

Jestem także członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której  wykorzystuję

Uroczyste otwarcie świetlicy w Buczynce

Uroczyste otwarcie świetlicy w Buczynce

wiedzę zdobytą w pracy, jako kurator zawodowy.

W mojej ocenie, w ciągu ostatnich kilku lat w gminie Lubin zrealizowano szereg ważnych przedsięwzięć i inwestycji. To zarówno drobne ale ważne dla codziennego życia udogodnienia, jak i  znaczące, i kosztowne inwestycje.

Razem z mieszkańcami cieszymy się z nowej świetlicy w Buczynce, która zyskała także bardzo dobrą infrastrukturę zewnętrzną wraz z placem zabaw. Zmodernizowano i wyposażono również świetlicę w Gogołowicach, w Miłosnej natomiast powstało piękne, wielofunkcyjne boisko.

Dzięki zaangażowaniu gminy wyremontowano także odcinek drogi powiatowej  w Miłoradzicach wraz

Spotkanie dożynkowe

Spotkanie dożynkowe

z odwodnieniem, chodnikami i zjazdami do posesji, w planach jest dalszy remont tej drogi. Poprawiliśmy także bezpieczeństwo w Miłosnej, w której zamontowano progi zwalniające. Pojawiło się również wiele nowych punktów oświetleniowych w Buczynce, Miłoradzicach, Miłosnej i Gogołowicach oraz nowe lustra drogowe, wiaty i przystanki.

Są też mniej wymierne, ale bardzo ważne aspekty i działania, które integrują naszą społeczność.  Zyskaliśmy otwartość w relacjach społecznych oraz wiele nowych inicjatyw, które nadal będziemy wspierać.

W każdej pracy, a w szczególności takiej, która ma wymiar społeczny bardzo ważne jest wsparcie rodziny, za które bardzo dziękuję rodzicom, dzieciom i mężowi. Moja najmłodsza córka od kilku lat jest inicjatorką i współtowarzyszką mojej społecznej drogi, dzięki czemu zyskuję nową ciekawą perspektywę na wiele spraw.