Dwa sąsiadujące ze sobą sołectwa połączyła nowa droga gminna nr 103047D. Sołtysi Osieka i Chróstnika, wraz z wójtem Tadeuszem Kielanem, przecięli symboliczną wstęgę na drodze.

Nowy odcinekjest bardzo dobrym dojazdem dla mieszkańców Osieka i okolic do drogi S3 oraz  przystanku kolejowego w Chróstniku, skraca bowiem czas i pozwala ominąć miasto. Połączył też sąsiednie sołectwa, które tej pory nie były bezpośrednio skomunikowane.

– Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, dlatego niezwłocznie przystąpiliśmy do realizacji inwestycji- mówi wójt Tadeusz Kielan.- Docelowo przy tej drodze powstanie także ścieżka rowerowa i tam gdzie będzie to potrzebne także chodniki. Tworzymy w ten sposób alternatywny tzw. ringowy przejazd terenami gminy, który omija miasto.

Oprócz wójta symboliczną wstęgę przecięła Elżbieta Białosiewicz- sołtys Chróstnika oraz Dariusz Olszak – sołtys Osieka.  Droga łącząca te sołectwa ma długość ok. 2,1 km i szerokości jezdni 5,5 m z nawierzchnią bitumiczną. Powstały także utwardzone pobocza z kruszywa kamiennego oraz zbudowano kanał technologiczny na infrastrukturę podziemną, czyli m.in. kable elektroenergetyczne.

Wartość inwestycji wynosi ponad  2 miliony 720 tysięcy złotych. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych tj. kwotę: 1 741 404,74 zł.