Logo Fundacji KGHM Polska Miedź SAGmina Lubin kontynuuje realizację projektu Edukacja przez szachy w szkole „Szach-Mat” – nauka gry w szachy dla uczniów szkół podstawowych. Jest on realizowany od 2016 roku i nauka gry w szachy prowadzona jest już w pierwszych klasach. Teraz w czasie pandemii zajęcia dla klas I-III realizowane są w szkołach. Zawieszono jednak kółka szachowe dla uczniów z kl. IV-VIII z chwilą przejścia na nauczanie zdalne uczniów.

W każdym wieku można nauczyć się grać w szachy. Istotne jest zapoznanie się ze wszystkimi zasadami gry poprzez lekturę lub poprzez kontakt z kompetentną osobą. Nierzadko dzieci ucząc się grać w szachy w przedszkolu lub podczas edukacji wczesnoszkolnej przekazują zdobytą wiedzę rodzicom lub dziadkom.

Kilka lat temu z inicjatywy wójta przeszkolono 25 nauczycieli i do programu nauki klas I i II szkół podstawowych wprowadzono cotygodniowe zajęcia z nauki gry w szachy. Później we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym przy akceptacji Ministra Edukacji Narodowej wdrożono program w ramach podstawy programowej dla klas I-III dla wszystkich uczniów oraz w ramach kółek szachowych dla klas IV-VIII dla uczniów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności szachowe.

– To królewska gra, która doskonale uczy planowania, strategii, logiki, przewidywania. To umiejętności, które każdemu przydają się w życiu – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Wójt rozgrywa także coroczne symultany z uczniami wszystkich gminnych szkół podstawowych i w swojej pracowni rzeźbi figury szachowe, które wręcza wyróżniającym się zawodnikom.

Co roku gmina szkoli kolejne grupy nauczycieli. Tym razem projekt współfinansuje Fundacja KGHM Polska Miedź. W arkana królewskiej gry wprowadzał nauczycieli kilka tygodni temu Marcin Korzekwa, szachista z I kategorią szachową, instruktor sportu ze specjalizacją szachową oraz sędzia szachowy klasy I.

– Szachy wpływają na wielu płaszczyznach na rozwój dziecka. To kompleksowa nauka myślenia z jego licznymi rodzajami jak: ocena sytuacji, spostrzegawczość, wyobraźnia, planowanie, precyzyjne liczenie konkretnych rozwiązań, zarządzanie zespołem, który stanowią bierki szachowe. To także  podejmowanie decyzji w tym pod presją czasu odliczającego sekundy zegara szachowego, trening zapamiętywania i łączenie teorii z praktyką. Warto też wskazać na rozwój panowania nad emocjami oraz umiejętność pozytywnego przeżycia porażki poprzez wyciąganie z niej wniosków, a także na zdobywane umiejętności społeczne, naukę rywalizacji w duchu fair play oraz zaprawę do bardzo intensywnej i długotrwałej aktywności intelektualnej, co ma przede wszystkim miejsce podczas trwających znaczną część dnia rozgrywek turniejowych – mówi Marcin Korzekwa

Zachęcać dzieci do nauki szachów można na wiele sposobów. Samo zaproponowanie rozgrywki na szachownicy ma wciąż dla najmłodszych niezwykłą moc przyciągania. Szczególną wartość stanowią systematyczne zajęcia szachowe w przedszkolu lub szkole, a następnie w klubie szachowym.

Szachy to dobry pomysł na długie jesienne wieczory, zwłaszcza teraz w okresie pandemii.