Weszła w życie ustawa o udzielaniu pomocy dla kół gospodyń wiejskich na organizację w terminie do 30 września 2021 r. wydarzeń promujących szczepienia przeciwko COVID-19. Koła mogą inicjować festyny, konkursy  i uzyska dofinansowanie na ten cel.

Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) mogą uzyskać środki finansowe na promocję szczepień oraz atrakcyjne nagrody. Program #SzczepimySię z KGW składa się z 4 elementów:

  • Festyn #SzczepimySię z KGW: 8 tys. zł dla KGW na pokrycie kosztów zorganizowania wydarzenia promującego szczepienia wśród lokalnej społeczności.
  • Premia za Szczepienia KGW: 15 lub 30 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla KGW za każdą zaszczepioną pierwszą dawką osobę podczas festynu (warunek: minimum 100 osób zaszczepionych po raz pierwszy).
  • Konkurs KGW na Medal #SzczepimySię: atrakcyjne nagrody finansowe dla 1000 Festynów w Polsce z największą liczbą zaszczepionych osób – do uzyskania nawet 100 tys. zł.
  • Konkurs Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW: głosowanie na najładniejsze zdjęcie z Festynu KGW promujące szczepienia; KGW może otrzymać nawet 25 tys. zł.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Programu i warunkami udzielenia pomocy KGW  na rządowej stronie  dedykowanej akcji szczepień .

Jest tam informacja o zasadach ubiegania się o pomoc,  wzór wniosku o pomoc,  wzór sprawozdania ze zorganizowanego wydarzenia, projekty umów pomiędzy KGW a jednostkami wykonywującymi szczepienia, dotyczących wykonywania szczepień podczas wydarzeń organizowanych w ramach programu  oraz materiały do oznaczenia punktu szczepień na festynie.