Szczęśliwego Nowego Roku!

Za nami wyjątkowe trudne miesiące, w których mierzyliśmy się z izolacją,

nierzadko samotnością i wielką potrzebą bliskości.

Z tym większą nadzieją i wiarą oczekujemy nadejścia Nowego 2021 Roku.

Niech spełnią się Państwa marzenia i plany, niech rok, który nadejdzie będzie czasem wszelkiej pomyślności i radości.

Życzymy zdrowia, bezpieczeństwa i dobra w każdym jego wymiarze, każdego z 365 nadchodzących dni.

Do Siego Roku!

 

                                                                Tadeusz Kielan                                                           Norbert Grabowski

                                                        Wójt Gminy Lubin                                               Przewodniczący Rady Gminy