Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie po raz kolejny włączyli się w  innowacyjny projekt edukacyjny “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 

“Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

Udział w projekcie zapewnia:

– dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie
w jego realizacji;
– udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole;
– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4.