Certyfikat "Szkoła w chmurze"Certyfikat „Szkoła w chmurze” oznacza, że kadra pedagogiczna danej placówki  jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii. Jednocześnie uczy ona jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.  Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim musiała spełnić szereg określonych warunków, żeby otrzymać taki certyfikat, teraz jednak będzie miała dostęp do wielu programów i szkoleń.

„Szkoła w chmurze” to placówka przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która
koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

– Jesteśmy szkołą bazująca na technologii Microsoft. Certyfikat potwierdza, że zintegrowaliśmy nowe modele uczenia się i nauczania oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami- wyjaśnia Mateusz Marciniak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim. – Szkoła, nauczyciele muszą posiadać i udokumentować  doświadczenie  w  prowadzeniu zajęć online,  wymagana była także odpowiednia infrastruktura  komputerowa oraz sieć internetowa.

Aby uzyskać certyfikat,  szkoła musiała spełnić określone warunki, w tym przede wszystkim  pracować na platformie Office 365, co w praktyce oznacza, że wszyscy uczniowie i nauczyciele mają tam założone konta. W ramach tej platformy wymagane było korzystanie z aplikacji Micosoft Teams, Microsoft Forms, OneNote Class Notebook oraz z wirtualnego dysku OneDrive.

Dzięki udziałowi w programie szkoła w Krzeczynie Wielkim posiada dostęp do pełnego pakietu MS Office w wersji online. Stała się także częścią „Ogólnopolskiej sieci szkół w chmurze Microsoft” w ramach, której szkoły współpracują i wymieniają się doświadczeniami. Placówka ma także  dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie
Microsoft Educator Centre.