Szkolenia dla sprzedawców alkoholu w całej gminieZakaz reklamy alkoholu, zakazy sprzedaży nieletnim i nietrzeźwym  – o tym m.in. będą przypominać sprzedawcom specjaliści podczas krótkich szkoleń, które odbywają się na terenie gminy Lubin.

W gminie działa 27 punktów sprzedaży alkoholu, 20 z nich to sklepy, 7 to lokale, w których sprzedaje się alkohol. Do każdego z tych punktów trafi przedstawiciel firmy, z którą urząd podpisał już umowę. To Centrum Badań Profilaktycznych, Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski S.C., ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka.

Szkolenia odbywają się w godzinach pracy punktu sprzedaży alkoholu w dniach 8-15 lipca, trwają ok. 10-15 minut. Ich celem jest przypomnienie aspektów prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu, szczególnie osobom nieletnim. To także np. kwestie ekspozycji alkoholu, czy też tabliczek informujących o zasadach sprzedaży.

Efektem tego cyklu szkoleń będzie także specjalny raport, który podsumuje znajomość i przestrzeganie prawa w tym zakresie na terenie gminy Lubin.