Uczniowie powoli wracają do szkół i do zajęć, które gmina Lubin realizuje przy współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy”. Projekt ma na celu podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego w danej szkole.

Podstawowym celem jest poprawa sprawności fizycznej, w szczególności młodzieży rzadziej podejmujących aktywność fizyczną, uczniów którzy nie są objęci regularnymi treningami np. w klubach sportowych.

Zajęcia sportowe są przeprowadzane zarówno na boiskach sportowych jak i na sali gimnastycznej, w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, ich cechą charakterystyczną jest to, że nie skupiają się na jednej dyscyplinie sportowej. Najczęściej są to gry zespołowe, lekkoatletyka, zajęcia ogólnorozwojowe, dostosowane do odpowiednich pór roku.

W zajęciach SKS biorą udział uczniowie dwóch szkół podstawowych: w Raszówce i Szklarach Górnych. Łącznie uczestniczą w nich trzy grupy liczące min. 15 osób każda. W okresie realizacji projektu przeprowadzone zostanie 56 godz. zajęć w każdej z tych grup. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej dla każdego uczestnika, co najmniej raz na semestr przeprowadzane będą testy sprawnościowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu operatorem jest Dolnośląska Federacja Sportu, po której stronie jest wynagrodzenie trenera zajęć, natomiast po stronie Gminy Lubin jest współfinansowanie opłaty startowej za udział każdej z grup oraz udostępnienie obiektów sportowych wraz ze sprzętem sportowym do realizacji zajęć pozalekcyjnych. Ogólna wartość projektu 18 780 zł

Zajęcia SKS w Szklarach Górnych