Na 44. sesji Rady Gminy Lubin dokonano zmian w budżecie. Sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym, ze względu na wnioski w sprawie zmian w funduszach sołeckich. Była to także okazja do dostosowania tegorocznej uchwały budżetowej do nowego rozporządzenia ministra finansów i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubin.

Ze względu na tryb zwołania obrad i zapowiedzianą wcześniej przerwę wakacyjną, w sesji wzięło udział tylko ośmioro z piętnastu radnych, stanowiło to jednak wymagane przepisami prawa kworum, co oznacza liczbę osób zdolną do podejmowania uchwał.

Na wniosek wójta zwiększono kwotę dochodów budżetu o 31.836 zł – to przyznana ze środków samorządu województwa dolnośląskiego pomoc finansowa na konserwację rowów melioracyjnych.

Pozostałe zmiany planu dochodów  i wydatków stanowiły dostosowanie uchwały budżetowej na rok 2022 do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły  m.in. funduszy sołeckich, wykupu sieci wodno-kanalizacyjnych oraz rozliczenia umowy darowizny z 2019 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Lubin m.in.  przeliczono prognozy dochodów,  wydatków i kosztów obsługi zadłużenia oraz nadwyżek. Dodano także nowe przedsięwzięcia, czyli budowę świetlicy w Dąbrowie Górnej oraz modernizację ulicy Czereśniowej w Osieku.