Wójt gminy Lubin, o którym w regionie wszyscy mówią, że jest samorządowcem z krwi i kości, co po prostu oznacza autentyczność, został wyróżniony specjalnym medalem. Z rąk ministra Mariusza Kamińskiego stojącego na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  odebrał odznaczenie za zasługi  dla samorządu terytorialnego.

Tadeusz Kielan z samorządem jest związany od początku jego powstania, czyli ponad 30 lat. W Urzędzie Miejskim w Lubinie  przez wiele lat pracował m.in. jako naczelnik wydziału spraw komunalnych. W 2010 roku został starostą Powiatu Lubińskiego, a w listopadzie 2014 roku wygrał pierwsze wybory na wójta gminy Lubin.

W rozmowach ze współpracownikami od lat podkreśla, że nie są oni urzędnikami tylko pracownikami samorządowymi.

– Różnica jest zasadnicza, bowiem urzędnik realizuje polecenia, przepisy, dyrektywy, a pracownik samorządowy współtworzy lokalne prawo, opracowuje strategie, ma szereg możliwości i inicjatyw prowadzących do rozwoju małej ojczyzny – wyjaśnia wójt Tadeusz Kielan. – Tego właśnie oczekuję od swoich współpracowników i sam w ten sposób pracuję. I co najważniejsze wszystko to w miarę możliwości jak najbliżej ludzi, dla których pracujemy. Dlatego tak często jestem w terenie, rozmawiam z ludźmi i uczestniczę w liczonych w setki, jeśli nie tysiące spotkaniach i uroczystościach organizowanych w gminie Lubin.

Docenieniem tej pracy jest otrzymany specjalny medal w uznaniu zasług dla samorządu terytorialnego.

Za Encyklopedią PWN przypominamy, że samorząd terytorialny, obejmuje wszystkie osoby (obywateli), którzy mieszkają na terenie określonej jednostki podstawowego podziału terytorialnego. Gmina jest podstawową, demokratyczną formą decentralizacji władzy wykonawczej. Realizuje istotną część zadań publicznych określoną przez ustawy — ma wielostronne zadania w zakresie m.in. podnoszenia stanu gospodarczego, kulturalnego i zdrowotnego danego terenu, wykonywane pod nadzorem właściwych organów państwowych w imieniu własnym (ma osobowość prawną) i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada własny majątek i dochody.