Mieszkańcy gminy Lubin oddali hołd tym, którzy wywalczyli niepodległość, dając dowód na to, że pamiętamy i pamiętać będziemy! Obchody zainaugurowała uroczysta msza święta w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych.

Mszę celebrował ksiądz proboszcz Paweł Kajl, który w kazaniu mówił m.in.:

– Wspólnota, czyli nasza codzienna dbałość o relację pozwala nam przetrwać najtrudniejsze czasy razem. Dlatego tak ważne jest byśmy jako Polacy potrafili się porozumieć i być ze sobą. Trzeba to wziąć głęboko do serca, że im bliższe mamy relacje z bliskimi, przyjaciółmi, tym łatwiej nam przeżyć trudne momenty. Dbajmy o relację i więzi z osobami, którymi żyjemy na co dzień.

Msza miała bardzo uroczysty charakter, z udziałem pocztów sztandarowych. Uświetnił ją także chór Via Musica. Tuż po mszy pod kościołem utworzono historyczny korowód, na którego czele młodzież z gminy Lubin z dumą prezentowała biało-czerwone barwy.

Barwy narodowe były wszechobecne, bowiem oprócz okolicznościowych flag i wstęg, uczestnikom obchodów przypinano kotyliony i wręczano chorągiewki. Cieszyły zarówno małych, jak i dorosłych mieszkańców gminy. Taki też był cel akcji przygotowanej przez wójta Tadeusza Kielana, który oprócz zapewnienia wszystkim chorągiewek, przekazania wszystkim uczniom gminnych szkół podstawowych biało-czerwonych flag, apelował w specjalnym okolicznościowym przemówieniu:

– Nasze narodowe święto obchodźmy z radością, również w rodzinnym gronie, czy z przyjaciółmi, nigdy nie zapominając tych, którym to wszystko zawdzięczamy. Dziękuję Wam wszystkim za tak liczne przybycie na te uroczystości – mówił Tadeusz Kielan. –  Tworzymy dziś piękną wspólnotę, dumną z biało-czerwonych barw. Po oficjalnej części będziemy razem śpiewać, radować się, rozmawiać, po prostu świętować! Niech żyje wolna i niepodległa Polska!

Pod Obeliskiem Niepodległości przypomniano ważne historyczne wydarzenia, a w ich inscenizację, jak co roku zaangażował się wójt, wcielając się w marszałka Józefa Piłsudskiego.

Cud niepodległości Polski rodził się przez wiele lat pod zaborami. Słowa Tadeusza Czackiego, wybitnego pedagoga, że naród pozbawiony własnego państwa skazany jest na rychłe obumarcie nie ziściły się, bo polskość  pielęgnowano każdego dnia i przekazywano następnym pokoleniom. Dlatego odezwa  Józefa Piłsudskiego do żołnierzy pierwszej kompanii kadrowej  w 1914 r. była impulsem do walki po 120 latach niewoli.

– Wybiła godzina rozstrzygająca! Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, sama chce budować swą przyszłość, rzucając na szalę wypadków własną siłę orężną. (…) Cały naród skupić się winien w jednym obozie pod kierownictwem Rządu Narodowego. Poza tym obozem zostaną tylko zdrajcy, dla których potrafimy być bezwzględni – Podpisano komendant główny wojska polskiego Józef Piłsudski.

Liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod obeliskiem. Oprócz wójta i proboszcza parafii, byli to:  radni gminy Lubin, dyrektorzy szkół i przedszkola gminnego, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin, Ośrodka Kultury Gminy Lubin, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Związku Sybiraków, Polskiego Związku Niewidomych, uczniowie szkół gminnych oraz mieszkańcy gminy.

Wiele osób wzruszyło się  gdy członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych symbolicznie odpalili race w barwach narodowych. Były one kiedyś symbolem marzeń i walki o wolność, a dziś są symbolem działań na rzecz umocnienia i jak najlepszego zagospodarowania polskiej wolności.

Kolejnym etapem świętowania było wspólne śpiewnie, rozmowy przy wojskowej grochówce i ciepłych napojach. Uczestnicy wydarzenia mogli też skorzystać ze strzelnicy i zapoznać się z wojskowymi rekwizytami. Gminna Biblioteka Publiczna promowała publikacje dotyczące tematyki niepodległości, przygotowała też  animacje dla dzieci.

Rozstrzygnięto także konkurs na strój z epoki – nagradzając wszystkie osoby, które wzięły w nim udział. Była to także doskonała okazja do licznych pamiątkowych fotografii.

Na specjalnej scenie zaprezentowali się: Leśne Echo, dzieci ze szkoły w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim,  Karolina Ziemlicka, Osieczanki, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Lubin, Siedlecka Nuta, Koniczynki, Zachęta, Lejdis i Lucyna Franczak.

Wójt Tadeusz Kielan odwiedził także Siedlce, gdzie ksiądz Tadeusz Żurek odprawił uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny, a później pod obeliskiem ofiar wojny złożono symboliczny wieniec i zapalono znicze.  Szef gminnego samorządu otworzył także tradycyjne zawody szachowe i pojechał do Raszówki, gdzie w 100 rocznicę odzyskania niepodległości zamontowano okolicznościową ławkę.