Kontynuujemy piątkowy cykl ocen, refleksji i podsumowań kończącej się kadencji. Z wielu perspektyw można uznać ją za wyjątkową. Po pierwsze parlamentarzyści  zdecydowali,  że kadencje będą 5-letnie. Po drugie przesunięto datę wyborów, co w praktyce oznaczało pięć i pół roku rządów. Po trzecie świat dotknęła pandemia i kryzys finansowy. Po czwarte niespotykane w dotychczasowej historii gminy  pozyskane zewnętrzne dofinansowania, wiązały się z szeregiem ważnych decyzji  związanych z rozwojem gminy i realizacją wielu inwestycji. Wreszcie po piąte, dzięki wyjątkowej mobilizacji wójta Tadeusza Kielana, radnych, urzędników i mieszkańców udało się powstrzymać nieuzasadnione zapędy włodarza Lubina i utrzymać dotychczasowe granice gminy Lubin!

 

Tomasz FuczekTOMASZ FUCZEK PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ZDROWIA I SPORTU

Dzięki poparciu dużej części mieszkańców Szklar Górnych miałem zaszczyt ich reprezentować jako radny,  aktywnie pracując m.in. w trzech komisjach. Oprócz przewodniczenia komisji  zdrowia i sportu jestem także członkiem komisji rewizyjnej oraz skarg i zażaleń.

Angażowałem się w szereg zagadnień i problemów całej gminy Lubin, jednak z oczywistych względów najbliższe są mi potrzeby sołeckiej społeczności. Przez ostatnie pięć lat bardzo mocno zabiegałem o realizację oczekiwanych przez mieszkańców Szklar Górnych i Owczar inwestycji.

Dzięki determinacji i wsparciu wójta udało się zrealizować  wiele ważnych projektów. W zakresie infrastruktury drogowej m.in. przebudowano ulice: Sosnową,  Akacjową,  Lipową i  Jesionową.  Powstała także droga wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem przy budynkach wielorodzinnych. Znacząco rozbudowano również infrastrukturę oświetleniową, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

Przez całą ostatnią kadencję zabiegałem też o modernizację  drogi powiatowej w kierunku Szklar Dolnych. Pod koniec 2023 roku udało się wykonać remont nawierzchni asfaltowej. Obecnie trwa procedura opracowania dokumentacji wykonania chodnika i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się zrealizować tę niezbędną inwestycje.

Nowy segment szkolny

Nowy segment szkolny

Cieszę się bardzo, że obecni i przyszli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych zyskali nowy segment dydaktyczny, a w nim m.in. dwie nowoczesne pracownie. Nasza szkoła odnotowuje bardzo wysokie wyniki egzaminacyjne wśród swoich absolwentów, z czego jestem bardzo dumny. W sąsiedztwie szkoły działa także nowe boisko wielofunkcyjne, które rozszerzyło możliwości rozwijania sportowej pasji u najmłodszych. Atrakcyjny i nowoczesny obiekt zachęca także dorosłych mieszkańców do aktywności ruchowej.

Za swój duży sukces uważam powstanie jednego z najładniejszych na terenie gminy kompleksu sportowo-rekreacyjnego z boiskiem piłkarskim i zapleczem socjalnym. Na co dzień korzysta z niego  klub Unia Szklary Górne, ale jednocześnie przyczynia się  do propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży.

Mniej widoczne są przeprowadzone inwestycje związane z  modernizacją i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ale to bardzo ważne przedsięwzięcia, dlatego warto o tym wspomnieć.

OSP Szklary Górne z jednogłośnym absolutoriumW minionym roku udało się także wybudować brakujący odcinek ścieżki rowerowej w kierunku gminy Chocianów, co włącza Szklary Górne w planowaną Dolnośląską Miedzianą Trasę Rowerową.  Cieszę się również, że pod koniec kadencji udało się ukończyć budowę nowej remizy  Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstał nowoczesny, okazały obiekt. Przez lata posłuży strażakom, którzy dbają na co dzień o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i jednocześnie będzie motorem napędzającym dalszy rozwój jednostki. Mam tu na myśli zarówno nowe sprzęty, specjalistyczny wóz, jak i nowych druhów i druhny w szeregach OSP.

Staram się być otwarty na problemy mieszkańców, potrzeby OSP, rady sołeckiej, szkoły podstawowej, a także klubu sportowego. Zdaję sobie jednak sprawę że nie udałoby się zrealizować tak wielu inwestycji na terenie Szklar Górnych i Owczar bez pomocy wójta Tadeusza Kielana, radnego powiatowego Wojciecha Dziwińskiego, pani sołtys Aliny Majewskiej i rady sołeckiej. Bardzo im dziękuję za współpracę, zrozumienie i życzliwość.