Pomysł na „troskliwe książki” powstał w ubiegłym roku,  jego realizacja możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Księgozbiór zakupiony w 2021 roku bardzo spodobał się czytelnikom i wzbudził ich ogromne zainteresowanie.

Dzięki kolejnemu finansowemu wsparciu komisji, biblioteka kontynuuje projekt „Troskliwe książki”, zwiększając w 2022 roku jego zasięg, poprzez włączenie do projektu filii bibliotecznych.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zakup 147 egzemplarzy książek, które poruszają tematy:

  • problemów emocjonalnych
  • budowania poczucia własnej wartości
  • wzmacniania więzi rodzinnych i społecznych
  • wskazują właściwe wzorce postępowania
  • a także podpowiadają, jak radzić sobie z dziećmi w dobie cyfryzacji dzisiejszego świata („Jak nie zgubić dziecka w sieci”, Z. Czechowska i M. Marcela oraz „Cyfrowe dzieci. Sztuka skutecznego porozumiewania się z dziećmi”, B. Pawłowicz, T. Srebrnicki).

W nowym księgozbiorze nie zabrakło pozycji poruszających współczesne problemy, z którymi borykają się rodzice, w tym depresja dzieci i młodzieży czy umiejętność komunikowania się z „cyfrowymi dziećmi”. Wśród książek znalazły się także tytuły, które zatroszczą się o:

  • nasze wnętrze („Instrukcja obsługi toksycznych ludzi”, K. Miller, S. Giżyńska; „Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych” R. Alberti, M. Emmons),
  • emocje, poczucie wartości
  • oraz „zaproszą do łagodniejszego spojrzenia na trudne okresy w naszym życiu i docenienia tego, w jaki sposób nas wzbogacają” (fragment z książki „Zimowanie”, Katherine May).

Wśród tytułów nie mogło zabraknąć propozycji dla młodzieży i dzieci. Książki z zakresu edukacji emocjonalnej dziecka podpowiadają jak radzić sobie z emocjami, kształtować pozytywne postawy oraz gdzie szukać dobrych wzorców.