To droga gminna nr 103047, przy której powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa. Będzie ona także bardzo dobrym dojazdem dla mieszkańców Osieka do przystanku kolejowego w Chróstniku, pozwoli bowiem ominąć miasto.

Budowany jest odcinek o długości ok. 2,1 km i szerokości jezdni 5,5 m. Nowa droga będzie miała  nawierzchnię bitumiczną. Powstają także utwardzone pobocza z kruszywa kamiennego oraz budowany jest kanał technologiczny. Co w praktyce oznacza, że kiedy będą tam kładzione różne kable, np. elektroenergetyczne czy tez światłowód, to nie będzie to wymagało rozkopywania pobocza.

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą wynosi 2 727 954,79 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych tj. kwotę: 1 741 404,74 zł. Termin umowny wykonania robót upływa  z początkiem września tego roku.

Prace przy budowie drogi