Inwestycja jest realizowana na działkach nr 74/17, 74/46 w miejscowości Niemstów. Planowany termin zakończenia inwestycji, która jest warta 163 tysięcy złotych – to koniec kwietnia. Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.:  jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5 m i długości ok. 100 m, zjazdów indywidualnych, dojść do posesji oraz miejsc odbioru odpadów z kostki betonowej oraz pobocza utwardzonego kruszywem łamanym. Budowana jest także kablowa linia oświetlenia ulicznego o długości ok 117 m, na której powstaną cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED.