Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie aktywie włączyło się, w trwającą pomiędzy 1 a 19 listopada 2021, kampanię – 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

W ramach kampanii dla wszystkich mieszkańców Powiatu Lubińskiego, PCPR uruchomiło „Strefę specjalistycznego poradnictwa i wsparcia – Razem przeciwko przemocy”.

Jeżeli doznajesz przemocy, bądź jesteś świadkiem zdarzenia lub podejrzewasz, że ktoś może być bity, dręczony psychicznie w szczególności małoletnie dzieci Zareaguj ! Przyjdź ! Skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów:

  • psychologa – w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00;
  • prawnika – w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13.30 do 15.30;
  • pracownika socjalnego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • terapeuty – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W sytuacjach nagłych, kryzysowych istnieje możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy specjalistycznej.

PCPR zaprasza także do udziału w warsztatach i zajęciach grupowych tj.:

  • warsztatach pn. „Bądź dobrym rodzicem” – w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 11.30;
  • grupie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie w każdą środę o godz.16.00

Poradnictwo i wsparcie udzielane przez specjalistów prowadzone jest w formie kontaktu:

  • osobistego w siedzibie Ośrodka ul. Składowa 3, 59-300 Lubin
  • telefonicznego pod numerem: 76 847 96 92,
  • drogą elektroniczną: pcpr@powiat-lubin.pl lub on-line:interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl.

PCPR zapewnia pełną dyskrecję. Przypominamy – Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych jest najważniejsze!