Program stypendialno-rozwojowy „Klasa” Fundacji BNP ParibasTrwa nabór do 21. edycji programu stypendialno-rozwojowego „Klasa” Fundacji BNP Paribas, który stanowi unikalną szansę dla dobrze uczących się uczniów 8. klas szkoły podstawowej, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach. W listopadzie 2022 roku program „Klasa” został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Program istnieje od 2003 roku, a do tej pory skorzystało z niego 873 stypendystów z 525 miejscowości w Polsce. Obecnie uczestnicy programu mogą uczyć się w 1 z 6 liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdyni lub Białymstoku. Dzięki programowi „Klasa”, Fundacja BNP daje ogromną szanse aspirującym uczniom, którzy nie zawsze mogliby sobie pozwolić na taką edukację.

Na czym polega program? Dzięki programowi „Klasa” stypendyści zyskują:

  • wsparcie w trakcie 4-letniej nauki w liceum, zapewniając internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne,
  • spotkania rozwojowe, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów;
  • stypendium finansowe dla uczniów kontynuujących naukę na uczelniach wyższych;
  • rozwój kompetencji podczas wyjazdów organizowanych przez Fundację;
  • możliwość dalszego rozwoju w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy.

Jakie są kryteria przyjęcia do programu?

  • dobre wyniki w nauce (średnia powyżej 4,0 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego) lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne;
  • chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie;
  • wykazywanie pełnego zaangażowania społecznego oraz motywacji do dalszego rozwoju;
  • dochód nieprzekraczający kwoty 1 700 zł na osobę w gospodarstwie domowym;
  • rekomendacja wychowawcy bądź dyrektora szkoły.

Program stypendialno-rozwojowy „Klasa” Fundacji BNP Paribas

W trakcie 21 lat trwania programu 873 absolwentów i absolwentek miało szansę spełnić swoje zawodowe marzenia lub naukowe pasje. Poinformowanie szkół o programie może być dla ich uczniów szansą na lepszą edukację, rozwój pasji, poznanie nowych ludzi, realizacje własnych projektów oraz dobry start na wymarzone studia.

Więcej informacji o programie, znajdują się na stronie internetowej Programu stypendialno-rozwojoweg Klasa.

Rekrutacja do programu na rok szkolny 2023/2024 potrwa do 16 kwietnia 2023.