Przebudowa drogi w miejscowości Szklary Górne

Przebudowa drogi w miejscowości Szklary Górne

Minął już półmetek prac realizowanych przez wykonawcę w ramach umowy na przebudowę dróg na terenie gminy Lubin w miejscowościach: Krzeczyn Mały, Miroszowice, Obora, Osiek, Bukowna i Szklary Górne.

Przypomnijmy, że na początku roku Urząd Gminy uzyskał na te inwestycje promesę w ramach środków z Polskiego Ładu w wysokości 4.750.000 zł.

Wykonawca przejął place budów w połowie marca i zgodnie z umową inwestycje powinny się zakończyć w połowie października, choć zakresy wykonanych już robót wskazują, że może się to stać zdecydowanie szybciej.

Całkowita wartość przebudowy tych siedmiu dróg to 6 mln 143 tysiące złotych, z czego zdecydowana większość to rządowe środki.

W Krzeczynie Małym powstaje nawierzchnia z kostki betonowej i bitumicznej na ulicach: Wrzosowa, Jagodowa i Jeżynowa.

Równolegle trwają prace przy ul. Morelowej w Osieku, gdzie oprócz drogi, zjazdów, poboczy i odwodnienia powstaje również linia elektroenergetyczna oświetlenia drogowego o długości 442 metrów, na którą składa się 11 latarni.

Nowe oblicze zyskuje także ul. Miła w Miroszowicach. Zakres prac obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej oraz linii oświetlenia ulicznego z 8 słupów z oprawami ledowymi.

W miejscowości Obora przebudowywana jest droga biegnąca po dawnym torowisku. Powstanie tam 5 metrowa jezdnia o długości 1,2 km wraz z pasem dla rowerów, który będzie kontynuacją wybudowanej wcześniej ścieżki rowerowej.

W Bukownej natomiast wykonywana jest droga o nawierzchni bitumicznej długości 260 m wraz ze zjazdami i poboczami.

Nowa nawierzchnia i związane z nią dojazdy do posesji zyskuje także ul. Lipowa w Szklarach Górnych. Na odcinku 200 m powstanie jezdnia o nawierzchni z kostki wraz z odwodnieniem w postaci studni chłonnych. Wcześniej zostało wzdłuż drogi wybudowane oświetlenie.