To zadanie jest realizowane w ramach umowy i dofinansowania na modernizację dróg pozyskanego z programu Polski Ład. Przebudowywana jest właśnie droga wewnętrzna biegnąca śladem działek nr 131/3 i 131/4 w miejscowości Miroszowice

Zakres zadania obejmuje wykonanie między innymi jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5 m i długości 240 m. Powstają jednocześnie zjazdy indywidualne, dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów.

Pobocze będzie utwardzone kruszywem łamanym, a odwodnienie drogowe powstaje dzięki budowie poboczy o zwiększonej retencji z kruszywa łamanego sortowanego.

Powstanie także linia elektroenergetyczna oświetlenia drogowego o długości 213 m, która  obejmie 8 latarni. Wcześniej konieczne będzie  usunięcie kolizji z istniejącym słupem linii napowietrznej niskiego napięcia.