Stacja będzie obiektem bezobsługowym z pełną automatyką procesów technologicznych. Zostanie uruchomiona także druga studnia głębinowa aby zapewnić ilość jak i ciągłość w dostawie wody, rosnącej liczbie mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu Siedlce.

Obiekt Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlce w chwili obecnej nie zapewnia dostawy niezbędnej jakości wody. Istniejące urządzenia są wyeksploatowane i wykazują liczne oznaki korozji. Wysokie koszty remontów oraz obsługi kwalifikowały obiekt do przebudowy, która właśnie trwa.

– Oprócz uruchomienia drugiej studni nastąpi zmiana technologii uzdatniania wody z filtrów otwartych na filtry zamknięte ciśnieniowe. Wymieniane zostaną wszystkie urządzenia oraz cała armatura, wyremontowany zostanie również cały budynek główny – mówi Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

– Inwestycja była niezbędna. Unikniemy w ten sposób ciągłej awaryjności i spowodowanych tym przerw w dostawie wody. Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców, których ta stacja zaopatruje w wodę, to mieszkańcy Siedlec, Czerńca i Dąbrowy. Pozyskaliśmy na ten cel pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Woda z ujęcia Siedlce ze względu na jakość wymaga uzdatnienia w kierunku obniżenia stężenia żelaza, manganu oraz usunięcia mętności dlatego przyjęto następujący schemat uzdatniania:

  • podawanie wody pompą głębinową ze studni do kolumnowego aeratora;
  • napowietrzanie ciśnieniowe wody w kolumnowym aeratorze;
  • filtracja ciśnieniowa na złożu kwarcowym i katalitycznym;
  • retencjonowanie wody w zbiornikach retencyjnych;
  • dezynfekcja wody podchlorynem sodu;
  • tłoczenie uzdatnionej wody zestawem pompowym na sieć.

W zakres całej inwestycji wchodzi przebudowa budynku SUW, przebudowa zbiorników wody surowej na zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej, zbiorników wód popłucznych oraz budowa niezbędnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych wynikających z nowych uwarunkowań technicznych. Cały teren stacji zostanie także utwardzony i ogrodzony wraz z  wymianą bramy wjazdowej. Powstaną też chodniki oraz plac manewrowy.