Ul. Brzoskwiniowa w Osieku to droga gminna biegnąca śladem działek nr 171/8 i 171/19. Wartość inwestycji to 751 tysięcy złotych.

Zakres prac obejmuje wykonanie między innymi jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5,00 m i długości ok. 350 m. Dodatkowo wykonane zostaną indywidualne zjazdy dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów. Pobocze zostanie utwardzone kruszywem łamanym, wybudowane zostaną odwodnienia drogowego realizowanego poprzez wpusty uliczne oraz studnie chłonne, powstanie kablowa linia oświetlenia ulicznego o długości ok 348,0 m (12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED) a także przebudowany zostanie przepust rurowy fi 400 długości 10 m.

Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Termin zakończenia prac zaplanowano na 22 sierpnia 2022 roku.