To ulica, która biegnie śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 w Osieku. Wartość inwestycji opiewa na 471 tysięcy złotych.

Zakres zadania obejmuje wykonanie między innymi jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5 m i długości ok. 104 m wraz z placem do zawracania pojazdów o wymiarach 8 x 15 metrów.

Powstają jednocześnie zjazdy indywidualne, dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów.  Kruszywem łamanym zostaje utwardzone pobocze i powstaje odwodnienie drogowe poprzez budowę kanalizacji deszczowej o długości 113 m, na którą składają się wpusty uliczne i  studnie.

Jednocześnie na ulicy Lawendowej powstaje oświetlenie uliczne o długości 107 metrów. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszą połowę lipca.