Ułożona blacho-dachówka, wylana posadzka, wykonane tynki i instalacje: sanitarna, gazowa oraz elektryczna – to prace, które wykonane już zostały w ramach trwającej rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. Koszt inwestycji oszacowany został na ok. 378 tys. złotych.

Remiza OSP rozbudowywana jest od strony północnej na całej długości budynku w części ze świetlicą (istniejący budynek składa się z części garażowej oraz pomieszczeń gospodarczych i zaplecza socjalno – sanitarnego).

Łączna powierzchnia użytkowa nowej części budynku, która pełnić będzie funkcję administracyjno – socjalną, wyniesie 60 m2. Złożą się na nią: pomieszczenie kuchenne, biuro, szatnia i łazienka dla niepełnosprawnych.

Powstanie także nowe wejście od strony północnej. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie utwardzenia przy wyjściu z budynku od strony północnej oraz opaski przy rozbudowanym obiekcie o szer. 50 cm z kostki betonowej.

Prace mają się zakończyć we wrześniu b.r.