Po tym jak dobudowywano pawilony do szkół podstawowych w Szklarach Górnych i Raszówce, kolejną rozbudowywaną placówką oświatową jest szkoła w Niemstowie.  Planowane zakończenie inwestycji to koniec tego roku kalendarzowego. Jest ona warta prawie 1 milion 200 tysięcy złotych

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie  rozpoczęła się w połowie czerwca. Całkowita wartość inwestycji brutto to 1 183.647,20 zł i jest to zadanie realizowane w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota bezzwrotnej dotacji to  609.942 zł

Zakres zadania obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku szkoły podstawowej. Łącznie powierzchnia użytkowa nowej części budynku będzie wynosić 144,90 m2, na którą będą składać się dwie sale dydaktyczne wraz z oddzielnymi zapleczami i komunikacją.

Nowy segment wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne, czyli wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej a także instalację odgromową.