Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnikówKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy informuje, że w okresie wakacji, podobnie jak w latach poprzednich, będą organizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz chorób układu oddechowego.

Turnus rehabilitacyjny trwać będzie 21 dni i koszty w całości pokryje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

W turnusie może uczestniczyć dziecko, które spełnia następujące warunki:

  • przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
    (jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok);
  • wiek – dzieci urodzone w latach 2007-2015.

Rolnicy zainteresowani skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny, proszeni są o zgłaszanie dziecka w Placówce Terenowej KRUS w Legnicy tel.76/850 54 19 lub 76 850 54 59 do dnia 25.05.2022r.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r., opracowany w sposób czytelny i dokładny przez lekarza POZ lub specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko, oraz wypełniony dołączony druk – informacje o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Niezbędne druki dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS lub na stronie internetowej KRUS w zakładce REHABILITACJA.