W gminie Lubin jest 31 sołectw, na których czele stoją sołtysi wspierani przez rady sołeckie. Codziennie angażują się w życie wsi, pomagają mieszkańcom i dbają o coraz lepsze warunki i  komfort mieszkania na wsi. Do ich zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, inspirowanie działań o charakterze lokalnym. Cyklicznie przedstawiamy kolejno ich sylwetki.

Lucyna Kopcza jest mieszkanką Liśca od 12 lat. Przeprowadziła się tutaj z Wiercienia, gdzie jej tato pełni funkcję sołtysa od wielu lat. Jak sama mówi jest to rodzinne powołanie.

– Wcześniej byłam przewodniczącą rady sołeckiej przy byłej sołtys, teraz sama piastuję to stanowisko. Swoją drogę zaczęłam od wniosku o zamknięcie odcinka drogi powiatowej do lasu, którą najbardziej eksploatowały samochody ciężarowe z drewnem. Obecnie dla takiego transportu ta droga jest zamknięta – opowiada sołtys.

Jest bardzo zainteresowana dobrem wspólnoty.

– Od 1,5 roku wspieramy poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek chłopca Franciszka Zabłotnego z Legnicy. Od lat wspieramy finansowo z funduszu sołeckiego Ochotniczą Straż Pożarną, a także ostatnio Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie. Staramy się podnieść jakość życia naszych mieszkańców- mówi sołtys.

Sołtys zapytana o sukcesy odpowiada:

– W 2019 po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie gminnym Tradycje Bożonarodzeniowe, na którym udało nam się zdobyć Puchar. Wygraliśmy również Gminny turniej piłki siatkowej.  W zeszłym roku z funduszu sołeckiego wykonaliśmy zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy, na którym zasadziliśmy ponad 100 roślin. Udało się nam zakupić nowe ławki i kosze na śmieci, a także zostało wykonane palenisko. Postawiono tam dwie wiaty do spotkań,  tym roku będziemy dalej wyposażać ten teren- mówi Lucyna Kopcza.

Po rocznej przerwie Lisiec znów gościł u siebie międzynarodowy festiwal „Świat pod Kyczerą”.

-Był to dla nas trudny okres, ale bez pomocy wójta, gminy i wspaniałych ludzi nie udałoby nam się przeprowadzić kolejnej edycji festiwalu, który jest już tradycją Liśca. Przez pandemię baliśmy się, że ludzie zapomnieli o nas, ale jednak dalej mamy miejsce w sercach miłośników „Świata pod Kyczerą”- mówi Lucyna Kopcza.

O bolączkach Liśca sołtys opowiada w ten sposób:

-Najgorzej jest z drogami powiatowymi, ale nie jest to temat, który łatwo załatwić. Mamy bardzo duży problem z zasięgiem telefonii komórkowej, ale jest to chyba urok każdej mniejszej wsi. Chciałabym również abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem. Już teraz można skorzystać z dofinansowania „Czyste powietrze” do wymiany pieców na ekologiczne. Zachęcam do tego mieszkańców.

Czego w kolejnych miesiącach mogą się spodziewać mieszkańcy Liśca?

-Mam pomysł na stworzenie „Zagrody Lisieckiej” przy placu zabaw, byłaby do rekreacyjno-integracyjna przestrzeń. Już mamy w tym miejscu palenisko i ławki wokół altany. Zaplanowaliśmy wykonanie podłóg i ławek ze stołami, a także jak się uda płot z żerdzi. Docelowo w zagrodzie mają stanąć tablice edukacyjne o tematyce ochrony środowiska, o pszczołach, o ptakach, o drzewach itp.– opowiada sołtys.