Mieczysław Hubka jest sołtysem Wiercienia od 2007 roku, jest już emerytem ale nie zapomina o swoim zawodzie. Rokrocznie w stroju górniczym odwiedza dzieci z Przedszkola Gminnego w dniu św. Barbary.

– Przez tych kilkanaście lat udało nam się zrobić rewitalizację kapliczki wraz z wymianą ogrodzenia, a także umieścić tablicę upamiętniającą mieszkańców Wiercienia poległych w Pierwszej Wojnie Światowej. Rozbudowaliśmy plac zabaw oraz powstało boisko wielofunkcyjne wraz z parkingiem. Postawiliśmy tam też wiaty i paleniska. Tu muszę wspomnieć i podziękować św. pamięci Irenie Rogowskiej, która teren wykupiła jeszcze jak była wójtem. Dzięki temu mieliśmy pole do popisu. Bardzo dobrze współpracuje mi się z wójtem, a także z pracownikami Urzędu Gminy,  ogromnie doceniam zaangażowanie i pomoc jaką otrzymaliśmy dla mieszkańców naszej wsi – mówi Mieczysław Hubka.

Sołtys zapytany o jego plany dotyczące wioski na przyszłość odpowiada:

– Moim marzeniem jest remont drogi powiatowej, jednak jest to bardzo trudny temat, bo powiat nie jest tym wcale zainteresowany. W przyszłym roku, z funduszu sołeckiego, mamy zaplanowany zakup serca na nakrętki i tym samym chciałbym zachęcić mieszkańców do wsparcia potrzebujących. Chciałbym by poprawiła się też jakość dróg gminnych- polnych, m.in. drogi łączącej Wiercień z Zimną Wodą, dawniej przejezdną dla samochodów osobowych, teraz niestety już nie. W planach mam też wykonanie nasadzenia roślin przy świetlicy i parkingu przy boisku. Bardzo chciałbym również, aby poprawiła się jakość wody dostarczanej do naszych domów.